• Totes les persones empadronades o no, amb vivenda a Copons +12 anys.Via web o formulari paper, fins 11/març /16.