El POUM és un instrument singularitzador de les lleis urbanístiques en un territori concret, per tant determina no només els criteris constructius, sinó també els usos del territori, el patrimoni a protegir i conservar, les activitats econòmiques, el tracte que donem al medi ambient, els serveis públics i en definitiva, els serveis a la comunitat.

El POUM ens permetrà disposar d’un pla urbanístic que respongui als reptes econòmics, demogràfics i socials dels propers anys.