L’informe final de l’avanç del POUM és el recull de suggeriments i propostes de cara a redactar el document definitiu que serà el POUM.

En aquest informe podreu veure l’estat dels treballs a juny de 2017. En aquests moments s’està en fase d’adjudicació i contractació de l’equip redactor del POUM i s’espera en breu inicar els treballs de redacció tècnica i jurídica.

Download (PDF, 882KB)